Home

Mei - Over Gorter's Mei - MttS - Expositie KEK Beverwijk

Opstelling expositie 5-tal gedichten mei in lijst Opstelling expositie 5-tal gedichten mei in lijst

Mei (x5)


MEI  (x5) 
  
 Z A  CHTJES RUISTH   Lente
 ETLO  VERROO DGELEB   Zachtjes ruist het lover
LOESEM TAKK   EN    roodgele bloesemtakken
JONGEK RIEB   EL    jonge kriebels te over
ST EO VERWIL LENMET   willen met mij de zee in zakken
MI JD EZEEIN ZAKKEN

Zomer                 G L  OEIEND KOPERA   
Gloeiend koper aan de einder     ANDE  EINDER VELDEN
velden graan en hooi         GRAANE NHOO   IF
fladderende fluwelen verleiders   LADDER ENDE   FL
zoete stralentooi          UW EL ENVERL EIDERS
                   ZO ET ESTRAL ENTOOI

 B L  ADEREN TOTGEF   Herfst
 LUIS  TERWIN DRUIMT   Bladeren tot gefluister
HETLAN DSCH   AP    wind ruimt het landschap
LAGEMI STNE   VE    lage mist nevelig duister
LI GD UISTER ROBIJN   robijn woekert gramschap
WO EK ERTGRA MSCHAP

Winter               S N  EEUWKU STJELE
Sneeuw kust je leven        VENR  USTIGW ITENST
rustig wit en stilte puur     ILTEPU URZO   NN
zonneschijn slechts even      ESCHIJ NSLE   CH
kristallen vol weids avontuur   TS EV ENKRIS TALLEN
                  VO LW EIDSAV ONTUUR

 E E  NNIEUW BEGINO   Ontwaken
 NTWA  KENDEH ONGERS   Een nieuw begin
LAAPEN ERGI   EK    ontwakende hongerslaap
EBRUIS ENDE   ZI    energieke bruisende zin
NN OG EENKEE RSNOOZ   nog een keer snoozen 
EN EE NLAATS TEGAAP   een laatste gaap


Vanuit het idee: In Mei ontmoet Gorter de lente, hoe zou die ontmoeting met de andere seizoenen zijn? En dan in slechts 86 karakters gevangen.
Voor een tentoonstelling over Gorter's Mei in mei bovenin het Centrum voor de kunsten in Beverwijk.

MttS

#stadsdichter