Home

Het werkkabinet bevat gedichten in afbraak en opbouw.

HET WERKKABINET

    
Het werkkabinet bevat gedichten in afbraak en opbouw. Dit is de plek waar ik eerste/ruwe versies en soms ook de bijbehorende aantekeningen van gedichten of verhalen deel. Wat je hier leest is soms nog lang niet af of bevindt zich in de afrondende fase. De uiteindelijke versies van de gedichten worden op de hoofdpagina www.verborgentekstmueum.nl gedeeld. Vaak zonder of met opgeschoonde aantekeningen, maar meestal wel met toelichting. Deze pagina is bedoeld voor meelezers en andere nieuwsgierigen. 


GOEIE GROND

Mijn hand zandlopert goeie grond.

Hoog en droog, waar duinen fier rijzen,
Het kerngebied van Kennemerland, puur,
Hier begon de mens te zaaien met zorg en prijzen,
De strandwallen boden hoogte en cultuur.

De akkers in Beijerlust, sporen van oude tijd,
Bronstijd en IJzertijd brachten boeren daar,
Tuinderscultuur in Midden-Kennemerland, bloeit wijd,
De tuinders varen naar steden, een rijk gebaar.

Geestgrond, vruchtbaar en fijn, teelt niet verkeerd,
Waterlopen, kanalen, een netwerk zo dicht,
De tuinders leveren wat de stad ontbeert,
Wortelen, asperges, sla, een smakelijk licht.

De jacht, de stroperij, ook op dit land,
Edelen en aristocraten jagen met plezier,
Buitenplaatsen bieden rust, ogen parmant,
Vermakelijk landleven, welkom vertier.

Tuinbouw groeit en bloeit, een rijke tijd,
Aardbeien, groenten, bloemen in overvloed,
Heemskerk en Beverwijk, tuinders wijd verspreid,
Kennis en vakmanschap, met liefde begroet.

Mijn hand zandlopert goeie grond.HET BOS

Het bos, het bos,
Door de bomen
Het bos

We regeren
Met het hart

En in het weekend
Gaan we losMomenteel werk ik aan een drietal teksten:
- Stadsgedicht nummer 4 over mobiliteit. Mogelijke elementen zijn doorfietsroutes, parkeergeld, rotondes en kruispunten die aangepast worden, auto's die bakfietsen worden en scheuren in brugpijlers. En dat dan ook nog het liefst in vorm van een shakespear-sonnet.
- Liedtekst voor het 100-jarig bestaan van iets in Beverwijk. Doorgeven van verhalen, verzamelen rond het kampvuur, 8 pilaren. Liedteksten schrijven is een hele andere tak van sport voor mij. En al helemaal wanneer het door een koor gezongen gaat worden.

***

MttS

#stadsdichter